Sports Women for empowerment

The Swedish national committee for UN Womens Goodwill-ambassador Johanna Frisk (expert commentator on radiosport)and the Olympic Silver Medalist in football, Linda Sembrandt wear Onebracelet to show their support for gender equality.

UN Women nationell kommitté Sveriges Goodwill-ambassadör Johanna Frisk (expertkommentator på radiosporten) och nyligen hemkomna OS-silvermedaljören i fotboll, Linda Sembrandt bär Onebracelet för att visa att de står upp jämställdhet.