RESELLERS

If you want to distribute ONEBRACELET contact us here.

We stand up for girl´s and women’s rights.

UN Women nationell kommitté Sverige är en av UN Womens 14 nationella kommittéer och arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld och diskriminering mot kvinnor och flickor. Uppdraget från huvudorganisationen, UN Women, är att bedriva politiskt påverkansarbete, informera och utbilda om kvinnors rättigheter i Sverige, samt att samla in pengar till de internationella programmen.
Genom att köpa Onebracelet bidrar du direkt till arbetet för kvinnors och flickors rättigheter. Vill du göra mer? Bli månadsgivare (länk till http://www.unwomen.se/manadsgivare/) i UN Women nationell kommitté Sverige och gör en insats för världens kvinnor och flickor varje månad!
 
VAD GÖR UN WOMEN NATIONELL KOMMITTÉ SVERIGE? 
Politiskt påverkansarbete 
UN Women nationell kommitté Sverige är aktiv på lokal och nationell nivå och arbetar med att påverka och informera beslutsfattare om kvinnors rättigheter och Sveriges skyldigheter enligt FN:s kvinnokonvention. Vi ifrågasätter, debatterar och verkar för att politiker ska ta sitt ansvar för nutida och framtida generationer. 
 
Utbildning och information 
UN Women nationell kommitté Sverige informerar och utbildar om kvinnokonventionen, jämställdhet, kvinnors situation och mänskliga rättigheter. Detta kan exempelvis ske i form av föreläsningar, workshops eller studiecirklar. 
 
Insamling och stöd 
UN Women nationell kommitté Sverige bedriver insamling till UN Womens utvecklingsprogram runtom i världen. De insamlade medlen går till att 
– bygga en värld fri från våld mot kvinnor och flickor, 
– erbjuda kvinnor en chans till anständigt arbete, egen inkomst och ekonomisk egenmakt, 
– öka kvinnors deltagande i beslutsfattande och stärka deras mänskliga rättigheter, 
– stödja kvinnor och flickor i konflikterm katastrofer och fredsbyggande.