FOKUS – Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål – er et kompetanse- og ressurssenter for internasjonale kvinnespørsmål med vekt på informasjonsformidling og kvinnerettet utviklingssamarbeid.

FOKUS’ overordnede mål er å bidra til å bedre kvinners sosiale, økonomiske og politiske situasjon internasjonalt.

FOKUS prioriterer følgende tema områder:

Kvinner og klima, kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter, vold mot kvinner, kvinner, fred og sikkerhet, kvinners politiske rettigheter og kvinners økonomiske rettigheter.

FOKUS består av 64 organisasjoner. Det omfatter ulike typer kvinneorganisasjoner, diasporaorganisasjoner og kvinneutvalg i politiske partier, fagforbund, solidaritets- og bistandsorganisasjoner.

FOKUS er nasjonalkomité for FNs kvinneorganisasjon UN Women.

 

FOKUS ble formelt etablert i 1995 av 41 kvinneorganisasjoner i Norge, men opprinnelsen går tilbake til 1989 da kvinneorganisasjonene innledet et samarbeid rundt TV-aksjonen “Kvinner i den 3. verden”. Med midler fra TV-aksjonen ble det opprettet et sekretariat som formidlet støtte til kvinneorganisasjoner i Norge som drev prosjektvirksomhet i samarbeid med søsterorganisasjoner i Sør.

I 2005 fikk FOKUS igjen tildelt TV-aksjonen (”Drømmefanger”) denne gangen med tema vold mot kvinner FOKUS’ arbeid har basis i kvinneorganisasjoner i Norge sin kunnskap, arbeidsmetoder og mål. Dette grunnlaget brukes til å bygge partnerskap med søsterorganisasjoner internasjonalt og i land i Sør for å realisere kvinners rettigheter og bedre kvinners levekår. Dette er vårt bidrag til utvikling.

Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Mette-Marit er beskytter for FOKUS.